การเลือกขนาดสายไฟฟ้า จำพวกสายไฟโรงงาน สายไฟอุตสาหกรรม ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น เราจะดูที่ พิกัดการทนกระแสไฟฟ้า ของสายไฟฟ้าเป็นสำคัญ กล่าวคือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้ามาก เราก็ต้องเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าใหญ่ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้าน้อย เราก็ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงมา และเลือกประเภทของสายให้เหมาะสม เช่น สายไฟ AC สายไฟ DC

Copper_cables

เลือกใช้สายไฟโซล่าผิดประเภท ส่งผลเสียอย่างไร

สาย PV1-F เป็นสายไฟสำหรับไฟ DC ออกแบบมาเพื่อระบบโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ เป็นสายทองแดงเคลือบดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้น ทดความร้อน การออกแบบระบบ จะต้องระมัดระวังในการพิจารณา เลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ หากเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้จากกระแสที่มากเกินได้

 

การใช้สายผิดประเภท เช่นนำสาย AC มาแทน DC ซึ่งลดต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา การติดตั้งใหม่ไม่มีปัญหาในตอนส่งงาน เนื่องจากสายใหม่ยังนำไฟได้ดี แต่หากใช้งานไปเรื่อยๆ เกิดความร้อนความชื้น จะเกิดไคลที่ผิวทองแดง เพราะสายไม่ได้เคลือบผิว กระแสเริ่มลดลงเรื่อยๆ ได้ไฟน้อยลง การคืนทุนยิ่งยาวนานขึ้น เพราะไฟ DC วิ่งที่ผิว หากผิวสายไฟสปกรก กระแสจึงไหลผ่านไม่สะดวก หลายสถานที่ต้องรื้อระบบเดินสายใหม่หมด มาใช้สาp PV สำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องใช้สายไฟสำหรับโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ ต้องมีความสามารถทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส ซึ่งเรียกสายสำหรับโซลาร์เซลล์ ว่า PV / PV1-F ภายในสาย PV1-F ประกอบด้วยสายเส้นเล็กๆ จำนวนมาก ทำให้เหมาะกับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไฟไหลผ่านได้ดี เพราะไฟฟ้าระบบกระแสตรง จะวิ่งที่ขอบของสายไฟเส้นเล็กๆ มีค่าความสูญเสียการไฟฟ้าน้อยกว่า การใช้สายไฟเส้นใหญ่ๆ เพียงเส้นเดียว และสายยังเคลือบด้วยดีบุก เพื่อป้องกันการกัดกร่อน หรือตระใคร่ เมื่อเกิดความชื้น สายไฟชนิดนี้สามารถทนอุณหภูมิ ทั้งภายในและภายนอกสายไฟได้ สูงมากกว่า 90 องศาเซลเซียส

9440208663_06cfd7d61e_o

รวมถึงการเลือกใช้ขนาดสายไฟ และการต่อเชื่อมที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องไปดูแลรักษาเป็นเวลานาน และปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน การเลือกชนิดและขนาดสายไฟได้ถูกต้อง จะช่วยเพิ่มสมรรถนะ และความเชื่อถือของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสายไฟจะต้องมีขนาดเพียงพอ ที่จะให้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุด ไหลไปตามสายไฟได้ และเกิดการสูญเสียแรงดันในสายไฟน้อย รวมถึงสายไฟควรมีระยะสั้นเท่าที่จำเป็น เนื่องจากสายไฟมีความต้านทานอยู่ จึงต้องมีแรงดันในการผลัก ให้กระแสไหลไปตามสายไฟ ถ้าความต้านทานของสายไฟมากขึ้น ยิ่งต้องใช้แรงดันมากขึ้น

ปริมาณแรงดันที่ใช้ผลักกระแสนี้เรียกว่า แรงดันตกในสายไฟ ซึ่งสูตรที่ใช้คำนวณแรงดันที่สูญเสีย มีดังนี้

แรงดันที่สูญเสีย=กระแสไฟฟ้า x [0.02 x ความยาว(ม) / พื้นที่หน้าตัด (มม.2)]

 

การเลือกขนาดของสายไฟกระแสตรง DC หรือ PV Cable

กระแส แอมป์

รองรับแรงดันไฟฟ้า

ขนาดสาย Sq.mm

30A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*1.52 mm
41A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*2.52 mm
55A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*4.02 mm
70A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*6.02 mm
98A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*102 mm
132A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*162 mm
218A AC 0.6/1kV; DC 1.8kV PV1-F 1*352 mm

 

ข้อต่อสายไฟ DC สำหรับโซล่าเซลล์

ในการต่อแผงโซล่าเซลล์เข้าด้วยกันแล้ว นอกจากเรื่องของขนาดระบบ และเรื่องของบรรดาอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ เช่น แผงโซล่าเซลล์ และสายไฟโซล่าเซลล์แล้วนั้น อุปกรณ์ขั้วต่อ สำหรับต่อพ่วงสายไฟของแผงโซล่าเซลล์นั้นก็เป็นอุปกรณ์ส่วนเล็กๆ ที่มีส่วนสำคัญ ในการช่วยให้การต่อวงจร แผงโซล่าเซลล์นั้นสะดวกสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

เพราะปัจจุบันมีการออกแบบอุปกรณ์เทคโนโลยีการเข้าสายสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ขึ้นมาเพื่อให้การต่อสายไฟโซล่าเซลล์ เชื่อมเข้ากันได้ง่าย รวดเร็วขึ้น
โดยหลักๆ ที่นิยมใช้กัน ก็คืออุปกรณ์ MC4 Solar Connector และยังรวมถึงอุปกรณ์ตัวใหม่ ที่ช่วยให้เข้าสายไฟเข้าได้ง่ายขึ้นมาก เพียงใช้ไขควงอันเดียว ซึ่งอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า SUNCLICK Solar Connector

sunclick

สำหรับ Connect Cable แล้ว เรามีสาย PV1-F สายไฟสำหรับระบบโซล่าเซลล์ ที่หลากหลายขนาด และได้มาตรฐาน มีการรับรองจาก UL สหรัฐอเมริกา และยังเป็นสายไฟที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมัน มีการรับรองคุณภาพ รับประกันอายุการใช้งาน ที่ยาวนานและทนทาน มอบสิ่งที่คุ้มค่าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของคุณ